Gå tilbage til ksdev.dk

Standard salgs- og leveringsbetingelser

KS Development ApS
Egevej 3,
9330 Dronninglund
CVR: 34205892

(herefter benævnt som "Virksomheden").

1. Anvendelsesområde

2. Timeafregning

3. Betalingsvilkår

4. Arbejdsudførelse

5. Ansvarsfraskrivelse

6. Misvedligeholdelse

7. Lovvalg og værneting

Disse betingelser er gældende fra 01-01-2012 og indtil videre, medmindre de ændres eller opsiges af Virksomheden.